Werkgroepen

Sociaal en culturele activiteiten (Coördinator Dorpsraad)

Sinterklaas intocht (Antonet de Meier)

Spektakel in de Schakel (Antonet de Meier)

Jeugdoptocht Schorsbos (Antonet de Meier)

Buitenspeeldag (Antonet de Meier)

NL Doet

Opschoondag (Antonet de Meier)

Familiebingo (Antonet de Meier)

Volksfeest (kermis + kofferbak sale +           

    spelletjesmiddag + Kwis) (Antonet de Meier)

Wijbosch wandelt (Tonnie Rovers)

JVW (Jeugd Vakantieweek) (Antonet de Meier)

Nieuwjaarsbijeenkomst (Kees Goos)

Halloween Wijbosch (Antonet de Meier)

Skendelse Kwis (Antonet de Meier)

Wereldlichtjes dag (Antonet de Meier)

Maandelijks opschoonweek (Kees Goos)

Voedselbos (educatief gedeelte) (Kees Goos)

 

Zorg en Welzijn activiteiten (Coördinator Dorpsraad)

Dorpsmoestuin +NL doet (Tonnie Rovers)

AED via DR (Alex van Hedel)

Dagbesteding de Ontmoeting (Marlies Outersterp/Pieter van den            
                                                 Nieuwenhuizen) 
            

de Eeterij (Marlies Outersterp)

Koffie-inloop (Antonet de Meier)

Afscheid nemen (Antonet de Meier)

WEP-Bus (Tonnie Rovers)

Vervoer & Klussendienst (Antonet de Meier)

Internet café (Antonet de Meier)

Sponsor Feestdiner (Kees Goos)

Cursus "Hart voor Zorg" (Antonet de Meier)

Herhaling reanimatie, AED (Antonet de Meier)

Kinder EHBO (Antonet de Meier)

Huisbezoek

Buurtpreventie (whatsapp) (Alex van Hedel)

BIN (buurt initiatief netwerk) (Kees Goos)

Info en adviesdienst (Alex van Hedel)

Vertrouwenspersoon (Alex van Hedel)

Zoeken in: